Wensen, Dromen, Dankbaarheid

Werken met het 'Wensen, Dromen, Dankbaarheid' Inspiratiespel

 

De bedoeling van het spel is, om je door alle gedachten heen te inspireren contact te maken met wat je werkelijk wenst of droomt of waar je dankbaar voor bent.

 

Individueel

1. Kies intuïtief of op gevoel een kaart. Lees de vraag of afmaakzin rustig door en laat het antwoord uit je intuïtie of gevoel komen. Je kunt per keer zoveel kaartjes trekken als je wilt.

 

2. Pak elke dag/week een kaart uit het spel en volg de procedure zoals hierbiven beschreven. Zo komen alle kaartjes, en daarmee alle verschillende wegen naar je inspiratie, aan bod.

 

Belangrijk

Pak je een kaart en merk je dat je niet mee wilt gaan met de vraag of afmaakzin, doe dat dan ook niet enpak eventueel een andere kaart. Niks moet, alles mag. Het spel werkt op basis van inspiratie.

 

Groep

Met een groep(je) kan dit spel bijvoorbeeld als volgt worden gespeeld:

 

1. Iedereen trekt om de beurt een kaart uit het spel, lees de vraag of afmaakzin voor en laat zijn of haar eigen antwoord komen. De deelnemers helpen en ondersteunen degene die aan de beurt is om zijn of haar eigen antwoord te vinden. Je kunt met elkaar telkens nog even het thema nabespreken als je wilt, of gelijk doorgaan.

 

2. Éen kaart voor iedereen: Pak een kaart uit het spel, lees de tekst voor en bespreek met de goep hoe iedereen de zin zou afmaken of de vraag zou beantwoorden.Zij er verschillen, of juist veel hetzelfde? Dit is een manier om elkaar beter te leren kennen. Er is geen goed of fout, het gaat om met elkaar delen en elkaar inspireren.

 

Coaching

Voor de (life)coaching zijn voorbeeld werkwijzen:

1. Het spel als energizer of als inspirerende afsluiter van een coachsessie gebruiken. Laat de cliënt intuïtief of willekeurig een kaart uit het spel trekken en de vraag of afmaakzin voorlezen en beantwoorden.   In de begeleiding is het van belang de cliënt te helpen om niet te antwoorden vanuit het hoofd, maar door de gedachten heen contact te maken met de intuïtie, het gevoel. Filosoferend en visualiserend. Bespreek het antwoord even kort na en ga dan weer verder met de coaching of beëindig de sessie (afhankelijk van het moment/doel).

 

2. Het spel als methodiek gebruiken. Het doel kan dan zijn het (meer of minder diepgaand) bewust worden van wensen en dromen van een cliënt, of naar boven halen waar de cliënt dankbaar voor is. Van daaruit kan dan, indien gewenst, gekeken worden hoe het genoemde gekoppeld kan worden aan de praktijk of geheel of gedeeltelijk uitgevoerd kan worden in de praktijk.

Vragen kunnen zijn bijvoorbeeld: Wat betekenen de wensen of dromen concreet voor je? Wat is hier van belang? Wat zie je hiervan terug in je dagelijkse leven? Is dat genoeg? Of zou je dit thema meer terug willen zien? Of is het teveel? Of wil je hier iets mee dat nog niet lukt? Helpt het je bewust te zijn van waar je dankbaar voor bent? Of zo niet, waar komt dat dan door? Wat kunnen we daaraan doen? etc.

 

Belangrijke voorwaarde voor succes is dat de coach volledig vrij blijft van oordeel of inhoudelijke sturing.  Wil de cliënt niet ingaan op een bepaalde kaart, dan hoeft dat ook niet. Dwang of overtuiging werkt bij het gebruik van dit spel niet, alleen inspiratie werkt.

 

Training

In een training kan dit spel bijvoorbeeld gebruikt worden als energizer, of om deelnemers even uit het hoofd te halen. In trainingen die bijvoorbeeld thema's als 'passie', 'waarden' of 'bewustwording' behandelen, kan dit spel ook helpen. De hierboven genoemde werkwijzen kunnen daarvoor worden gebruikt, maar natuurlijk kun je als trainer ook een eigen werkwijze kiezen.

 

Belangrijke voorwaarde voor succes is dat de trainer volledig vrij blijft van oordeel of inhoudelijke sturing.  Wil de deelnemer niet ingaan op een bepaalde kaart, dan hoeft dat ook niet. Dwang of overtuiging werkt bij het gebruik van dit spel niet, alleen inspiratie werkt

 

 

 

 

 

 

 

 

Inloggen
Anna Maria Bezemer - site by site by Kant en Klare site uw eigen unieke website!