Voor (life)coaches

Inspiratiekaartensets in de (life)coaching

De 'Volg je Levensweg' en 'Wat zegt je Zelf' inspiratiekaarten werken bij zingeving, bezieling en persoonlijke groei en kunnen in de (life)coaching erg helpen om:

- sneller tot de kern te komen

- op een veilige manier levensthema's te bespreken

- een andere wending te geven aan een coachgesprek

 

'Volg je Levensweg' inspiratiekaarten

De 'Volg je Levensweg' Inspiratiekaarten kunnen helpen om in gesprek gaan met jezelf te ontwikkelen. De teksten zijn bedoeld om vertrouwen en geruststelling te bieden en de client zo te inspireren om door alle gedachten heen op zoek te gaan naar wat hij of zij echt bezielt, echt wenst.

In de fasering van de Find You Methode© werken deze inspiratiekaarten vooral op de eerste 3 fases, te weten: 1. contact maken, 2. ontwaken en 3. versterken.  

 

'Wat zegt je Zelf' inspiratiekaarten

Als de client al wat meer geoefend is in het contact met zichzelf, dan kunnen de 'wat zegt je Zelf' inspiratiekaarten helpen om de vertaling in het dagelijkse leven te maken. De kaarten nodigen uit tot actie. In de fasering van de Find You Methode© werken deze inspiratiekaarten vooral op de laatste 2 fases, te weten: 4. doorgroeien en 5. Integreren.

 

Werken met de inspiratiekaarten

In de (life)coaching zijn verschillende werkwijzen mogelijk, het is uiteraard aan de coach zelf om te bepalen wat je ermee kunt en doet. Ik noem een paar mogelijkheden:

1. Intuitief of willekeurig een kaart laten trekken door de client en deze kaart dan bespreken op een filosoferende, visualiserende manier. Bijvoorbeeld door de 'stel dat...' techniek te gebruiken.

2. De client een top 10 (of top 5 of top 3, afhankelijk van tijd en situatie) laten maken. Volg hiervoor de volgende stappen:

- Laat de client 2 stapels maken, 1 stapel van kaarten die hem/haar op dit moment niet aanspreken en 1 stapel van kaarten die hem/haar op dit moment wel aanspreken.

- zoek uit de laatste stapel de meest aansprekende 10 kaarten uit (of 5, of 3) en leg deze op volgorde van belangrijkheid

- Nu heb je de top 10 (of 5 of 3) van de thema's die op dit moment bij de client spelen. Check nog even of de volgorde echt goed is. Dit kun je bijvoorbeeld doen door telkens de laatste kaart weg te halen en te vragen: 'als ik deze kaart weg haal, liggen hier dan nog steeds de belangrijkste thema's van dit moment?

- Klopt de volgorde, dan kun je in gesprek gaan over de thema's. Wat betekenen ze concreet voor de client? Wat is hier van belang? Wat zie je hiervan terug in je dagelijkse leven? Is dat genoeg? Of zou je dit thema meer terug willen zien? Of is het teveel? Of wil je hier iets mee dat nog niet lukt?

- Het bespreken van de thema's kan beperkt blijven tot het filosoferen, maar er kan ook een concreet actieplan volgen, dat bijvoorbeeld in een volgend coachgesprek wordt voortgezet. Al naar gelang de situatie en wensen.'

 

Belangrijke voorwaarde voor succes is dat de coach volledig vrij blijft van oordeel of inhoudelijke sturing. Voorbeelden:

- Wil de client niet ingaan op een bepaalde kaart, dan hoeft dat ook niet.

- Valt de client alleen maar op een deel van de kaarttekst, dan is dat ook prima. Het gaat erom de client de inspireren, als die inspiratie komt vanuit een deel van de tekst of alleen de titel, helemaal goed.

- Dwang werkt bij het gebruik van deze kaarten op geen enkele wijze, alleen inspiratie werkt.

 

Ik kom graag naar u toe!

Met veel plezier kom ik naar coachbijeenkomsten, coachcafé's etc.  om u meer te vertellen over het werken met de inspiratiekaarten en/of een demonstratie of workshop voor u te verzorgen. Voor meer informatie en voorwaarden kunt u contact met mij opnemen door te bellen met 0294785334, een mail te sturen naar contact@atomo.nl of het contactformulier van deze website in te sturen. Graag tot dan!

 

 

 

Inloggen
Anna Maria Bezemer - site by site by Kant en Klare site uw eigen unieke website!